สัญญาณไฟใช้ผิดเสี่ยงตาย รู้ไว้ ปภ. แนะวิธีขับปลอดภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยเกิดอุบัติเหตุบ่อย เพราะผู้ขับขี่ใช้สัญญาณไฟผิดวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้ขับรถคันอื่นเข้าใจผิด พร้อมแนะวิธีใช้สัญญาณไฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งว่า จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพบว่าบ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่ใช้สัญญาณไฟผิดวัตถุประสงค์ทำให้ผู้ขับรถคันอื่นเกิดความเข้าใจผิด

จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยปภ.) ขอแนะวิธีใช้สัญญาณไฟอย่างถูกวิธี ดังนี้ ไฟฉุกเฉิน  ผู้ขับขี่มักเปิดไฟฉุกเฉินเมื่อขับข้ามทางแยกทำให้ผู้ที่ขับรถมาจากทางด้านซ้ายและขวามองเห็นไฟกะพริบเพียงข้างเดียว จึงเข้าใจว่ารถกำลังจะเลี้ยวส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกทั้งการเปิดไฟฉุกเฉินค้างไว้ทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวใช้เมื่อเปลี่ยนช่องทางหรือเลี้ยวรถ จึงควรเปิดใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อรถจอดเสียบนถนนหรือริมไหล่ทาง เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวัง

รวมถึงไม่เปิดใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อขับรถข้ามทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร  ไฟตัดหมอกการเปิดใช้ไฟตัดหมอกในเส้นทางที่มีทัศนวิสัยปกติ นอกจากจะผิดกฎหมายจราจรแล้ว แสงของไฟตัดหมอกที่สว่างมากกว่าปกติจะรบกวนสายตาของผู้ขับรถคันอื่น ทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน ควรเปิดใช้ไฟตัดหมอกในเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีเช่น ฝนตกหนัก ควันไฟหรือหมอกควัน ปกคลุมเส้นทาง เป็นต้น และปิดไฟตัดหมอกเมื่อมองเห็นเส้นทางชัดเจนหรือมีรถขับสวนทางมาในระยะ 150 เมตร ไม่ให้แสงไฟรบกวนสายตาของผู้ขับรถคันอื่นจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไฟสูงการกะพริบไฟสูงเมื่อขับรถผ่านทางแยกอาจทำให้ผู้ขับรถคันอื่นเข้าใจว่าเป็นการให้ทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งกฎหมายจราจรไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าให้เปิดใช้ไฟสูง ในสถานการณ์ใด โดยคนไทยมักใช้กรณีขอทางหรือเตือนมิให้เข้ามาในช่องทางเดินรถของตนเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews