3ผู้ว่าฯอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ลอยแม่น้ำปิง-แม่น้ำโขง

พ่อเมืองกำแพงเพชร-มุกดาหาร-นครพนม ประกอบพิธีอัญเชิญ เถ้าดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปลอยแม่น้ำปิง และแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ภายในบริเวณมณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยกลางแม่น้ำปิง บริเวณหน้าท่าน้ำวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 700 ปี ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใส โดยสรุปรวมทั้ง จ.กำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 729,522 คน 

ขณะที่ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานนำส่วนราชการและประชาชน โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยที่แม่น้ำโขง บริเวณปากห้วยมุก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการตั้ง จ.มุกดาหาร โดยใช้เรือนำเที่ยวปริ้นเซส ซึ่งสามารถบรรจุคนได้ประมาณ 200 คน และมีเรือเร็วตรวจการณ์ของสถานีเรือมุกดาหาร 2 ลำ ตำรวจน้ำ 2 ลำ และเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร หลังเสร็จพิธี ผวจ.มุกดาหารนำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน อัญเชิญโคมตะเยง พระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ไปเก็บไว้ที่วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง ) 

ส่วนที่บริเวณพระเมรุมาศจำลองหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม พร้อมตุลาการ ศาล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวนครพนม ร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยในแม่น้ำโขง จากนั้นอัญเชิญโคมตะเกียงไปเก็บรักษาไว้ ณ หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม และอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ไปเก็บไว้ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews